Jazyková korektúra

jazykove-korektury

Každý deň sa stretávame s množstvom dokumentov – či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak nás majú zaujať, musia byť kvalitne pripravené. Môžu perfektne vyzerať, no pravopisné chyby a štylistické prehrešky pokazia dojem aj z najprofesionálnejšie urobenej grafiky.

Spisovnosť vo vyjadrovaní by mala byťsamozrejmosťou každej firmy, inštitúcie či úradu, ale v zásade aj pre každého, kto tvorí akékoľvek texty verejného charakteru (napr. aj na osobných webstránkach či blogoch).

Nie každý sa dokáže spoľahnúť na vlastné schopnosti, na druhej strane ceny komerčných firiem, zabezpečujúcich jazykovú a štylistickú korektúru sú pre mnohých neprístupné. MONICQA PUBLISHING pre vás urobí korektúru rýchlo, lacno a kvalitne.

Gramatická korektúra (bodky, čiarky, interpunkcia, vybrané slová, ypsilony a pod.)

Štylistická korektúra (slovosled, správny význam vety, radenie viet v odseku a pod.)

V súčasnosti ponúkam korektúry takmer výlučne prostredníctvom webu Červené pero – profesionálne jazykové korektúry pre každého.