Kontakt

MONICQA PUBLISHING, s. r. o.

Slatinská 29/10
018 61 Beluša
IČO: 47568178
DIČ: 2024002332 (neplatca DPH)

Napíšte mi, ak vás oslovili moje služby alebo by ste si chceli dohodnúť spoluprácu akéhokoľvek charakteru. Prijímam aj konštruktívnu kritiku a nekonštruktívnu pochvalu :).

E-mail: monika.zbinova@gmail.com