Súčasný slovník slovenského jazyka

Ako správna slovenčinárka mám v domácej knižnici jednu poličku vyhradenú iba pre odborné knihy o slovenskom jazyku a literatúre. Zopár sa ich nazbieralo už počas štúdia na vysokej škole, ale stále pribúdajú nové – veď nielen kvôli Červenému peru sa musím udržiavať na pulze času. Najnovšie prírastky do knižnice sa však do tejto poličky ani nezmestili. Sú také veľké, že som im vyhradila čestné miesto na pracovnom stole, kde sú aspoň stále poruke.

Reč je o Súčasnom slovníku slovenského jazyka (SSSJ), presnejšie o dvoch zatiaľ vydaných zväzkoch z predpokladanej 5-dielnej série.

Jazykový poklad

SSSJ je výkladový slovník národného jazyka. Jeho cieľom je zachytenie bohatstva slovnej zásoby v čo najširšom reprezentatívnom výbere. Sústreďuje sa na súčasný jazyk v rozpätí približne 50 rokov. Reflektuje dynamiku jazyka, spracúva heslá, ktoré doteraz neboli v žiadnom slovníku. Obsahuje slová spisovné aj nespisovné, ktoré sú, samozrejme, vyznačené, aby medzi nimi mohol používateľ slovníka rozlišovať.

Slovník pripravovalo viac než 20 jazykovedcov a stovky expertov 15 rokov. Lexikografický tím vedú Klára Buzássyová a Alexandra Jarošová. Prvý zväzok zachytáva písmená A – G, druhý zväzok H – L. Len tieto dva zväzky obsiahnu okolo 60 000 hesiel, čo je toľko, ako má celý Krátky slovník slovenského jazyka. Celkovo by mal SSSJ vysvetľovať okolo štvrť milióna výrazov.

„Jazyk treba strážiť pred chybami, ktoré nie sú produktom prirodzeného vývoja.“ (Ľubomír Feldek)

Je určený predovšetkým používateľom slovenčiny s vyšším vzdelaním, profesionálnym používateľom slovenčiny (učiteľom, novinárom, spisovateľom, prekladateľom), vedcom, ale i všetkým, ktorí majú o slovenčinu hlbší záujem.

Typovo najbližším predchodcom tohto slovníka na Slovensku je prvý moderný slovník súčasnej spisovnej slovenčiny – šesťzväzkový (Peciarov) Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968), ktorý z viacerých príčin, odborných aj ideologických, nevyšiel nikdy v reedícii. Nasledujúcich 40 rokov sa nikomu nepodarilo takýto slovník zostaviť.

Slovník nielen opisuje a vykladá v polstoročnom priereze súčasnú slovnú zásobu slovenčiny, ale do určitej miery odráža päťdesiat rokov v slovenskej literatúre. Práve z nej sa uvádzajú citátové doklady k jednotlivým heslám. Literatúru dopĺňajú publicistické texty (aj) z internetových stránok.

sssj3

Spory o kodifikácii

Vydanie takéhoto slovníka je veľká vec pre slovenský jazyk, no napriek tomu nie je považovaný za oficiálnu kodifikačnú príručku.

Aby bol slovník uznaný ako kodifikačný, musel by prejsť zložitým procesom, na konci ktorého je schválenie ministerstvom kultúry. SSSJ takéto schválenie stále chýba, pretože sa pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra o mnohých veciach stále dohadujú. Ministerstvu sa napr. nepáči, že slovník obsahuje aj slang či nárečia, že neodráža existujúcu kodifikáciu a ponúka aj nové varianty. (Napr. v súlade s existenciou výnimiek z rytmického krátenia pripúšťa kvantitatívne varianty prípon „-ar/-ár“. Teda bábkar aj bábkár.)

„Žiadny opis jazyka nie je úplný. Je to vždy len akýsi model, ktorý do určitej miery odráža niektoré javy a vlastnosti jazyka. Slovo nežije v slovníkoch, ale v textoch a v reči ľudí.“ (Alexandra Jarošová, jazykovedkyňa)

Používanie slovníka

Spracovanie slovníka je takéto:

 • výklad významu,
 • gramatická charakteristika,
 • normatívne a štylistické hodnotenie,
 • synonymá a antonymá,
 • príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov
 • ďalšie užitočné údaje.

„Niektorí ten slovník nevedia čítať. Myslia si, že ak je raz slovo v slovníku, tak ho možno použiť vždy a všade. “ (Alexandra Jarošová, jazykovedkyňa)

sssj2

Aké slová pribudli?

Pribudli najmä odborné termíny, ale aj hovorové, subštandardné a slangové výrazy. Nájdete tu aj veľa termínov z náboženskej oblasti. Z autorských slov sa do slovníka dostala napr. Satinského čučoriedka. Ďalšie slová:

 • inlajny, inlajnista (angl.)
 • jóbovka (hovor.)
 • haluz (slang.)
 • harašenie (angl.)
 • kasting (angl.)
 • kondička (hovor.)
 • lobing (angl.)
 • link (angl.)

Nejedia, nespia, nedovolenkujú, stále ťažko pracujú

Podľa autoriek ďalší zväzok vyjde v roku 2015. To teda nie je rýchlosť, akú by sme si predstavovali, však? Ľudia pracujúci na ďalšom vydaní to ale vraj neflákajú, náročnosť a rozsah slovníka si takto vyberá svoju daň.

Mnohí sa pýtajú aj na elektronickú verziu. To je pravdepodobne skôr záležitosť vydavateľstva, môžeme len dúfať, že sa také niečo objaví. Okrem uľahčenia vyhľadávania by to malo aj praktickú výhodu: že budem na cesty ťahať 5 zväzkov nejakého slovníka v dobe rozširovania elektronických kníh asi neočakáva nikto.

Oba zväzky si môžete výhodne kúpiť v kníhkupectve ABC knihy:

1. zväzok (A – G)
2. zväzok (H – L)

Prečítajte si aj článok na pravda.sk: Jazykovedci počítajú s vyšším sebavedomím Slovákov (niekoľko citácií som použila aj v tomto článku).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You May Also Like