John Steinbeck: Na východ od raja

Ešte počas štúdia na výške som dostala za úlohu napísať jednu seminárku z literatúry. Témou boli biblické archetypy a to, ako sa jeden príbeh zobrazoval vo vybraných literárnych dielach. Súčasťou knižného prieskumu bola aj klasická kniha Johna Steinbecka Na východ od raja. Ako študentka slovenčiny presýtená slovenskou literatúrou som sa ľahko začítala do takmer 600-stranovej knihy, ktorá sa stala jedným z mojich najobľúbenejších diel.

Ale poďme od začiatku, či doslova od Adama. Jedným z archetypov, nachádzajúci sa v Biblii, je príbeh o dvoch bratoch, Kainovi a Ábelovi.

Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi: “Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?” Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: “Vyjdime si von!” A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi: “Kde je tvoj brat Ábel?” On však odvetil: “Neviem. Či som ja strážca svojho brata?” Pán povedal: “Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! (Gn 4,2-11)

na_vychod_od_raja

Steinbeckov román Na východ od raja zobrazuje život niekoľkých jednotlivcov žijúcich v Amerike na začiatku 20. storočia. Ako myšlienkový podklad diela si autor vybral archetypálny biblický príbeh o dvoch bratoch, Kainovi a Ábelovi. V prvej časti románu sú to synovia Cyrusa Traska – Adam a Charles. Druhá časť je venovaná druhej dvojici bratov – Áronovi a Calebovi Traskovi, synom Adama Traska. Na nich sa opäť rozvíja príbeh Kaina a Ábela.

Opisovať dej knihy je v tomto prípade zbytočné, je to také rozkošatené rozprávanie, že pokúsiť sa ho napchať do piatich viet by bolo nemožné. Namiesto toho ostanem pri Kainovi a Ábelovi, ktorých príbeh sa vinie celou knihou. V ústrednej pasáži románu sa traja muži (Adam, Lee a Sam Hamilton) zaoberajú práve touto staťou z Biblie, z ktorej vychádza skvelé posolstvo.

Tu povedal Pán Kainovi: “Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?

Ak by ste si totiž (aj dnes) porovnali niekoľko prekladov Písma, nájdete niekoľko rôznych štylizácii danej pasáže. V katolíckom preklade je to ty ju máš ovládať, v evanjelickom ty ho opanuj. Ale nech prehovoria postavy z knihy:

Americká štandardná Biblia prikazuje ľuďom zvíťaziť nad hriechom a hriech upadne do zabudnutia. Preklad kráľa Jakuba vyslovuje prísľub „ty ho opanuješ“, čo znamená, že ľudia nad hriechom naisto zvíťazia. No hebrejské slovo timšel – môžeš – dáva človeku na výber. Možno je to najdôležitejšie slovo na svete. Hovorí, že cesta je otvorená. Ukladá všetko späť na chrbát človeka. Preťože ak niečo môžeš, značí to zároveň, že nemusíš. (…) Milióny vo všetkých sektách a cirkvách pociťujú to ty nad ním panuj ako príkaz a uchýlia sa k poslušnosti. A sú aj milióny takých, čo vnímajú v slovách ty ho opanuješ predurčenie. Lenže to môžeš dáva človeku veľkosť, stavia ho na úroveň bohov, pretože aj pri svojej slabosti, špine a bratovražde má stále veľkú možnosť voľby. Môže si vybrať vlastnú cestu, prebojovať sa ňou a zvíťaziť. (…) Je ľahké vrhnúť sa z lenivosti, zo slabosti do lona božstva a zvolať: „Nedalo sa nič robiť. Tak to bolo ustanovené.“ Predstavte si však tú nádheru voľby! To robí človeka človekom.

Ešte počas štúdia na výške som dostala za úlohu napísať jednu seminárku z literatúry. Témou boli biblické archetypy a to, ako sa jeden príbeh zobrazoval vo vybraných literárnych dielach. Súčasťou knižného prieskumu bola aj klasická kniha Johna Steinbecka Na východ od raja. Ako študentka slovenčiny presýtená slovenskou literatúrou som sa ľahko začítala do takmer 600-stranovej knihy, ktorá sa stala jedným z mojich najobľúbenejších diel. Ale poďme od začiatku, či doslova od Adama. Jedným z archetypov, nachádzajúci sa v Biblii, je príbeh o dvoch bratoch, Kainovi a Ábelovi. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi…
Téma - 8.5
Dej - 9
Postavy - 9
Štýl - 8.5

8.8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You May Also Like